PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DURANT EL CURS 2022-2023


INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Escola d’Adults de Picanya

C/ Bonavista, núm. 2

Telèfon: 961591382

Correu electrònic: fpa@picanya.org

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

Fotocòpia del DNI, NIE o del passaport

2 fotografies de carnet

Domiciliació bancària en Anglés, Pintura a l’oli, Accés a la Universitat i Accés Cicles Formatius Grau Superior

HORARI DE MATRÍCULA:

A partir del 6 de setembre de dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h. i de 17.00 a 20.00 h. Divendres de 10.00 a 13.30 h.
CURSOS

Alfabetització

 De dilluns a dijous de 10.00 a 12.00 h.

Neolectors

 De dilluns a dijous de 10.00 a 12.00 h.

Educació base

 De dilluns a dijous de 10.00 a 12.00 h.

1r Nivell de Graduat de Secundària

        Matí: de 9.30 a 12.30 h.

        Vesprada: de 15.00 a 18.00 h.

        Nit: de 18.00 a 21.00 h.

2n Nivell Graduat de Secundària

         Vesprada: de 15.00 a 18.00 h.

         Nit: de 18.00 a 21.00 h.

 

activitats_epa_2022_2023_fulletactivitats_epa_22_23