PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DURANT EL CURS 2019-2020


web_epa_19_20 

CURSOS
Alfabetització
De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h.
Neolectors
De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h.
Educació base
De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h.
1r Nivell de Graduat de Secundària
Matí: de 9.30 a 12.30 h.
Vesprada: de 15.00 a 18.00 h.
Nit: de 18.00 a 21.00 h.
2n Nivell Graduat de Secundària
Vesprada: de 15.00 a 18.00 h.
Nit: de 18.00 a 21.00 h.INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Centre Municipal de Formació de
Persones Adultes de Picanya
C/ Bonavista, núm. 2
Telèfon: 961591382, 620276429
Correu electrònic: fpa@picanya.org
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Fotocòpia del DNI o del passaport
2 fotografies de carnet
Domiciliació bancària en totes les activitats
HORARI DE MATRÍCULA:
A partir del 3 de setembre de dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h. i de 17.00 a 20.00 h. Divendres de 10.00 a 13.30 h.