Diferents programes municipals i cursos permeten millorar la capacitació professional i per tant augmentar les possibilitats d'accedir al mercat laboral en les millors condicions.

bnrmentor
bnrepa1415
bnr_red_conecta
bnr_practiques_professionals
bnrladiputebeca2013
Obtenció on-line carnet de manipulador