1. No veus el vídeo (o sols veus una icona a l'esquerra on hauria d'executar-se el vídeo)

SOLUCIÓ: No tens actualitzat el Flash Player a una versió 9.0.47.0 o superior. Pots actualitzar-te ací:

Flash Player

Després d'actualitzar Flash Player hauràs de tancar el navegador i tornar a obrir-lo i fins i tot pots necessitar esborrar els arxius termporals del navegador en l'opció: Herramientas>Opciones de Internet>Eliminar...

2. El vídeo s'entrebanca i s'entretalla el só

SOLUCIÓ: Pot ser la teua conexió no té la capacitat suficient. Fica el vídeo en "Pausa" i espera a que es descarregue, com a mínim, una bona part del vídeo. Després torna a donar-li al "Play" i veuràs com millora la reproducció. Per a veure PicanyaTV es necessitat una connexió mínima d'un mega.

3. No pots ampliar tots els vídeos a pantalla completa

SOLUCIÓ: Sols els darrers vídeos que hem incorporat a la progamació ho permeten. Amb els anteriors s'hem de conformar amb la pantalla menuda.