Ajuntament de Picanya - Premi Magister 2005 de la UPV
06 de de juny de 2005
Premi Magister 2005 de la UPV
L'Ajuntament de Picanya obtingué aquest prestigiós guardó com a reconeixement a la qualitat dels parcs i dels jardins de la localitat
Cada curs, des de fa ja anys, l'alumnat de Paisatgisme i Jardineria de l'Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia (Enginyeria Agrícola de la Universitat Politècnica) desenvolupa un programa de valoració estètica i d'enginyeria de diferents actuacions en els paisatges naturals i urbans de la Comunitat Valenciana, després de la qual es du a terme una selecció dels projectes i de les realitzacions d'especial qualitat i mèrit tècnic. Després de la valoració dels projectes seleccionats es procedeix a la concessió del premi Magister de Paisatgisme i Jardineria.

En aquesta edició el premi va recaure sobre l'Ajuntament de Picanya, tal i com diu l'acta, per "...l'establiment i la configuració de la trama verda urbana de Picanya i la qualitat i el disseny dels parcs, dels jardins i dels trams arbrats que configuren l'esplèndid equipament verd aconseguit per aquest il·lustre Consistori...". Ha estat la primera vegada (en els anys d'història d'aquest prestigiós guardó) que un Ajuntament obté el premi.

En concret, el jurat ha valorat especialment en el cas de Picanya, l'evolució del municipi des de l'arribada de la democràcia. En aquests gairebé 25 anys, Picanya ha aconseguit dotar-se de més de 40 zones verdes amb un total de 300.000 m2 de zones enjardinades (més de 30 m2 per habitant) en una aposta decidida per fugir de l'aglomeració urbanística i per defensar la qualitat ambiental com a garant bàsic de la qualitat de vida de les persones que avui viuen a Picanya i també d'aquelles que ho faran en un futur. També són destacables els quasi 15 km de carril bici de vianants que recorren aquestes zones verdes i uneixen Picanya amb les poblacions veïnes de Torrent, Paiporta i València. Especial rellevància va concedir el jurat a la xarxa viària arbrada (a Picanya tots els carrers tenen arbres), que fa que el municipi aculla als seus carrers 20.000 arbres. Aquests arbres, a més a més, tenen un/a "propietari/a" (simbòlic/a) en virtut de la campanya "Créixer junts millor", la qual assigna a cada nounat un arbre mitjançant el procediment de col·locar a la seua base un taulellet ceràmic amb el nom i la data de naixement del nadó, en un senzill acte que pretén donar-li èmfasi a l'acte de la unió indissoluble entre les persones i l'entorn. Finalment, també s'hi va destacar el treball de conscienciació ambiental desenvolupat per l'Ajuntament, del qual són exemples diferents tallers de jardineria, l'esmentada campanya "Créixer junts millor" o la guia botànica en CD-Rom (en procés de desenvolupament) que permetrà localitzar, identificar i conèixer més de 100 espècies botàniques als carrers, a les places i als jardins de Picanya.

L'acte de lliurament del premi tingué lloc al Saló d'Actes de l'Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia, i comptà amb la presència de l'Alcalde de Picanya Josep Almenar, que va rebre el premi de mans de l'Excma. Sra. Vicerectora Prof. Na Maria Pilar Santamaria i Siruana. Altres membres de la taula presidencial foren: Prof. José F. Ballester-Olmos (Professor Responsable de Paisatgisme i Jardineria), Prof. Santiago Guillem i Picó (Il·lm. Sr. Director de la E.T.M.S.M.R.E.), N'Evaristo Almudéver (Sr. President de l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana) i En Francisco Ballester i Peretó (President d'Iberflora).
Ajuntament de Picanya - Josep Almenar recull el premi de mans de l'Excma. Sra. Vicerrectora Prof. María Pilar Santamarina Siruana
Ajuntament de Picanya - Saló d'actes de la Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia