Modernització i transparència del planejament urbanístic vigent 2022
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Generalitat Valenciana.

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

Modernització i transparència del planejament urbanístic vigent 2022

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

L'objecte consisteix a regular la concessió de subvencions destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana per al finançament de la modernització i transparència del planejament urbanístic vigent, mitjançant l'elaboració d'un text consolidat i la seua digitalització.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El planejament en vigor del municipi de Picanya conta amb 25 modificacions, fet que dona lloc a confusions i a falta de transparència per la multitud de documents que modifiquen el Pla General aprovat a l’any 1998. Per tant, és important la redacció d’un text consolidat que aglutine totes les modificacions existents en un únic document, així com la realització d’uns plànols digitalitzats, que eviten les incongruències que existeixen a l’actualitat, per la multitud de modificacions.

PROGRAMpubA SUBVENCIONADO:

 

IMPORT REBUT:

17.908

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

G.V. Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

 

 

 conslle_obres_publiques