bnr_riscos_laborals_2016
26 de febrer de 2016
Cursos sobre prevenció de riscos laborals per a desempleats del sector de la construcció
Formació bàsica per a obtindre la targeta professional de la construcció
Durant el mes de març (calendari a determinar en funció de la inscripció) la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya ha organitzat dos cursos gratuïts, de prevenció de riscos laborals, destinats a persones en situació de desocupació que hagen treballat al sector de la construcció.
Esta formació és requisit imprescindiblle per a que les persones aturades puguen optar a obtindre la Targeta Professional de la Construcció, un document què permet certificar nivell professional, experiència, formació i que resulta determinant a l'hora d'optar a nous contractes.

Dos cursos
Està previst ofertar dos cursos, un inicial de 8 hores de formació i un altre de 20 hores d'obrer.

Inscripció   
Cal tramitar la preinscripció al servei DIGA'M de l'Ajuntament (Edifici Ajuntament, Pl. Espanya, 1) tot i aportant la següent documentació:

-Fotocopia DNI o Targeta residència.
-Fotocòpia DARDE actualitzat. (Targeta de demanda d'ocupació).
-Fotocopia Vida Laboral o una nòmina antiga o un contracte de treball antic on s'acredite haver treballat al sector de la construcció.
-Sol·licitud totalment emplenada i signada (es fa en el moment de la inscripció).