Carrer Colón abans de la reforma
05 de de novembre de 2014
Demà dijous 6 comencen les obres de renovació del carrer Colón
Es continuarà la línia d'intervencions anteriors
Demà dijous, 6 de novembre s'inicien les obres de millora del carrer Colón i carrer Torrent. Un nou pas dins el projecte de renovació de carrers del centre històric ja desenvolupat a diferents zones del poble.

Renovació de voreres, prioritat per als vianants i eliminació d'entrebans arquitectònics
En este nou conjunt d'intervencions l'Ajuntament de Picanya continuarà amb el treball ja realitzat en altres carrers del centre en el sentit de millorar el trànsit de vianants i facilitar el desplaçaments de vianants en general i, molt especialment de persones amb mobilitat reduïda, majors, persones amb carrets de nadons, carrets de compra, xiquetes i xiquets... S'intervindrà en la millora i modernització de voreres, la creació de passos elevats per a vianants  en els creuaments  i la plantació d'arbres. Al carrer Torrent s'extendrà la zona de llambordins, ja existent, al tram entre el carrer ample i el carrer Bonavista de manera. D'esta manera s'amplia la zona per a vianants del centre històric.

Millora de la xarxa d'aigua potable
Com també s'ha fet ja en altres zones les obres s'aprofitaran les obres per a renovar tota la xarxa de subministrament d'aigua potable que, en esta zona del poble, és bastant antiga i, per tant, necessita ser actualitzada.

Col·laboració de la Diputació de València
La Diputació de València aporta una part del finançament necessari per a estes importants intervencions que, sens dubte, una volta superades les inevitables molèsties provocades per tota obra, es traduiran en una millora de la qualitat de vida de veïns i veïnes.
Carrer Colón abans de la reforma
Carrer Colón abans de la reforma
Carrer Colón abans de la reforma
Carrer Colón abans de la reforma