cabecera_boe
20 de gener de 2021
Publicada la resolució amb les noves restriccions derivades de la pandèmia
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de Generalitat Valenciana ha publicat la resolució que regula les noves restriccions relacionades amb la prevenció del contagi per Coronavirus. (DOGV - Num. 9001 / 20.01.2021).

Ací teniu el text resumit amb les principals normes d'apliació al nostre poble. Podeu trobar el text íntegre al document PDF vinculat a peu d'esta plana.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid- 19.

Les següents mesures que, seran d’aplicació en tots els municipis de la Comunitat Valenciana:

1. El tancament preventiu i la suspensió cautelar d’activitats, establiments i espais, que expressament s’indiquen:

a) Centres recreatius de majors (llars del jubilat) i de joves (ludoteques, centres d’oci i entreteniment juvenil), i centres on es realitzen activitats festeres tradicionals, de les previstes en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals situades als
municipis de la Comunitat Valenciana, així com la suspensió en aquests centres o locals de les activitats festeres tradicionals.

b) Establiments i activitat d’hostaleria i restauració, bars, cafeteries, restaurants i establiments d’oci i entreteniment, llevat que es preste servei de recollida de menjar i/o beguda al local o d’enviament a domicili.

2. Mesures en locals comercials


Els locals comercials i les superfícies comercials tancaran a les 18.00 hores. Se n’exceptuen l’activitat comercial dels establiments i locals comercials dedicats a l’activitat comercial essencial d’alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i
venda d’aliments per a animals, únicament per a la venda d’aquests productes, així com els departaments dedicats a totes les activitats esmentades que es puguen trobar a l’interior dels establiments.
En els supòsits d’establiments que presten o desenvolupen activitats diferents en un mateix espai, hauran de delimitar-los clarament i respectar els límits per a cada sector de productes segons el seu aforament establit. En tot cas, s’establiran les mesures adequades a través
de l’ordenació corresponent amb senyalització del sentit de circulació o barreres físiques que fiten cada espai i s’hauran de complir els aforaments determinats en el pla d’autoprotecció de cada centre. Haurà de limitar-se l’aforament en cadascun dels establiments i locals comercials que hi haja dins. L’aforament màxim permés estarà visible en l’entrada.

3. Mesures en esports, activitat física i instal·lacions esportives

a) Es podrà practicar activitat física i esportiva a l’aire lliure i fora d’instal·lacions esportives, sense contacte físic i en les modalitats individuals, i les que es practiquen per parelles, només en cas de convivents.
El nombre màxim de persones que es podran ajuntar per a la realització d’activitat física a l’aire lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, running o grups d’entrenament de modalitats individuals a l’aire lliure) serà el que s’estableix per a la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats, que s’estableix per un
decret de Presidència de la Generalitat.

b) Se suspenen totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d’àmbit autonòmic o inferior, organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, inclosos els entrenaments.

c) Es tanquen les instal·lacions i els centres esportius, oberts o tancats, excepte els necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d’esport professional i els respectius entrenaments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal i de caràcter no professional, i els respectius entrenaments. Sense perjudici de les excepcions contemplades en el paràgraf anterior, no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, incloent-hi clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.


La present resolució produirà efectes per un període de catorze dies naturals a comptar des de les 00.00 hores del dia 21 de gener de 2021.
Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de maig de 2020

Picanya des del balcó 6