Descripció:

Mitjançant aquest servei es pot realitzar recurs en línia de qualsevol resolució realitzada per part de l'ajuntament, fent ús de la seu electrònica municipal i accedint amb certificat electrònic.

El contingut del recurs haurà de ser redactat dins del cos de la sol·licitud, poguent adjuntar documentació adicional en l'últim pas de l'assistent. 

En el tràmit on line es demanarà el codi de l'expedient relacionat amb l'esmena:

esmena


El codi de l'expedient es troba en la part superior esquerra del document de la notificació rebuda:

esmena2

En el cas de les denúncies, el codi de l'expedient serà el següent:

  • Grup Funcional: PL
  • Codi Expedient: 021
  • Any: Any en curs de la denúncia.
  • Num expedient: El codi que es troba al butlletí conforme es mostra en la següent imatge:
expedient_denuncia


Normativa:
  • Capítol II de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.