Portal del Contribuent - Consulta de rebuts.
El Portal del Contribuent es la plataforma web municipal per tal de realitzar el pagament i la consulta d'impostos, rebuts, taxes i preus públics.

Es pot accedir al portal mitjançant certificat o directament a la web https://contribuent.picanya.org on segons la opció ens demanarà identificació amb certificat digital o altres dades per a la correcta realització del tràmit.