Reserva d'instalacións esportives (ES.153)
L'Ajuntament de Picanya ofereix un sistema de reserva on line de pistes esportives i inscripions on line a les activitats esportives.

Aquest sistema permet obtindre tota la informació necessària sobre les activitats (horaris, preu...) i la disponibilitat de places i, a partir d'ací tramitar la corresponent inscripció i realitzar el pagament.

També permet la reserva de qualsevol instal·lació esportiva i ofereix informació sobre disponiblitat horària, preus, calendari. La reserva es completa amb el pagament, també on-line, del lloguer de la instal·lació.

Aquest servei supuso la necessitat d'identificació de l'usuari per mitjà del número del DNI i una clau que s'obté per mitjà del propi sistema.

Les persones usuàries del programa d'activitats esportives en la temporada 2011-2012 ja disposen de clau associada al seu DNI. L'Ajuntament enviarà un correu electrònic amb aquesta clau a les persones que el facilitaren en la inscripció del curs passat. Les que no informaren del seu correu electrònic hauran d'obtindre aquesta clau tot i telefonant a l'Ajuntament (tel. 961 594 460).
Vídeos relacionats
Encontre d'Escoles Esportives
30 de novembre de 2019

Encontre d'Escoles Esportives