Normativa:
 • Ordenança Reguladora De La Taxa Per Ocupació de Via Pública Amb Materials De Construcció, Tanques, Quioscos I Altres [Accedir al text]
 • Bases de la convocatoria per a l'autorització de la instal·lació de casetes a la via pública durant les festes majors [Accedir al text]

Requisits

 • Podran sol·licitar autorització per a la instal·lació de casetes, les associacions d’àmbit i domicili local, culturals, esportives i  juvenils, legalment constituïdes.
 • Per a concedir l’autorització es requerirà que l’Associació estiga formada per més de 20 persones sòcies.
 • Les mesures de les casetes no podran ser superiors a 3’50 x 2’50m. (a excepció de les casetes propietat de les associacions amb anterioritat a juliol de 2012), i han de complir amb les condicions tècniques generals i de legalitat exigides en la normativa reguladora del procediment administratiu referida a instal·lacions eventuals, portàtil o desmuntables.
Termini de sol·licitud:
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 21 de juny de 2019.
Documentació:
 • Sol·licitud autorització instal·lació de casetes a la via pública durant les Festes Majors (TD14.319) [Descarregar model] [Tràmit en línia]
 • Projecte de participació i col·laboració de l'associació en el programa de Festes Majors (TD18.230)[Descarregar model] - Omplir i aportar tant al Diga'm com en línia.
 • Relació de persones usuàries (TD18.102)[Descarregar model]  - Omplir i aportar tant al Diga'm com en línia.
 • Justificant del dipòsit de la fiança quan presente la sol·licitud (TD18.321)
 • Rebut de llum o butlletí d’instal·lació elèctrica (TD18.065)
 • Assegurança responsabilitat civil o justificant de pagament (TD18.078)
Notícies relacionades
Esta nit toca ballar amb la Tribu
08 de juliol de 2014

Esta nit toca ballar amb la Tribu