F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.1 - Planificació i organització de l'Ajuntament (3)
67. Es publiquen els informes interns d'órgans d'assessorament jurídic i de la intervenció quan són definitius (si no hi ha informes d'este tipus caldrà expressar-ho al web)