F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.3 - Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades (3)
75 - Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandó dels càrrecs (si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
Per llei no correspon.