F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.2 - Contractes, convenis i subvencions (6)
71 - Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).