F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.2 - Contractes, convenis i subvencions (6)
70 - Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).