F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.2 - Contractes, convenis i subvencions (6)
69 - Es publiquen les modificacions dels Contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).