F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.1 - Planificació i organització de l'Ajuntament (3)
66 - Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seues funcions i relacions de dependència.