F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.1 - Planificació i organització de l'Ajuntament (3)
65 - Es publiquen els Planes i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució.
No existeixen.