E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.4 - Obres públiques, urbanisme i infraestructures (4)
63 - Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / Nº habitants.