E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.3 - Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2)
60 - Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).