E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.3 - Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2)
59 - Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).