E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.2 - Anuncis i licitacions d'obres públiques (3)
58 - Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
No existeixen modificiacions, reformats ni complementaris dels projectes