E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.2 - Anuncis i licitacions d'obres públiques (3)
57 - Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).