E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.2 - Anuncis i licitacions d'obres públiques (3)
56 - Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).