E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.1 - Planes d'ordenació urbana i convenis urbanístics (6)
50 - Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.