B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.3 - Grau de compromís envers la ciutadania (5)
32 - Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.
L'Ajuntament recull, permanentemen, i per diferents mitjans (oficines d'atenció, xarxes socials, atenció telefònica i on-line, atenció personal de l'Alcalde...) les opinions i valoracions de la ciutadania