B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
28 - Es contempla en la web un espai reservat per a les diferents Associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions.
Des del web municipal s'ofereix un enllaç directe als espais web de les diferents associacions del nostre poble.

http://www.picanya.org/persones/associacions