B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
27 - Es contempla en la web municipal un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals.
Des del web municipal s'ofereix un enllaç directe als espais web dels partits polítics amb representació al Plenari Municipal
http://www.picanya.org/persones/associacions