B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
25 - S'informa en la web sobre situació i tallaments de tràfic, i/o incidències en els serveis municipals.
Sí, al web municipal per mitjà de notícies, també a les xarxes socials i, fonamentalment per mitjà de l'APP municipal per a mòbils