B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.1 - Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament (2)
20 - Existeix un Cercador intern clarament visible en la web de l'Ajuntament.
Sí, està visible a la part superior dreta de totes les pàgines del web.