A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.3- Informació sobre normes i institucions municipals (6)
18 - Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).