A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.3- Informació sobre normes i institucions municipals (6)
14 - Actes íntegres dels Plens Municipals.
El vídeos dels plenaris es publiquen a PicanyaTV:
http://www.picanya.org/informacio/picanya-tv/programacio/qui-som