A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.3- Informació sobre normes i institucions municipals (6)
13 - Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.