A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.2- Informació sobre la organització i el patrimoni (6)
11- Es publica la relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament.

Relació de vehicles oficials de l'Ajuntament de Picanya

Tots els vehicles estan assignats a serveis de manteniment, jardineria i policia local.