A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.1- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (6)
06- Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa.
Podeu consultar ací els processos selectius de personal:
http://www.picanya.org/administracio/taulo-d-anuncis/convocatories-llocs-de-treball