A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.1- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (6)
05- Es publica en un apartat específic de la web la relació individualitzada de Càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.
No existeixen càrrecs de confiança