A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.1- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (6)
04- Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament.
Pendent d'actualització.