A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.1- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (6)
03- Es publica l'Agenda institucional de l'Alcalde/sa.
Picanya no és una gran ciutat. L'activitat de l'Alcalde no està vinculada de forma permanent a actes oficials ni respon, de forma directa i absoluta, a una agenda planificada.