A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.1- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (6)
02- S'especifiquen les adreces electròniques de l'Alcalde i de cadascun dels regidors/as de l'Ajuntament.